TUT tạo Gmail không cần xác minh qua số điện thoại

TUT tạo Gmail không cần xác minh qua số điện thoại

Video này giúp các bạn đăng ký Gmail mà không cần xác minh qua số điện thoại. Thủ thuật là làm tăng sự tin tưởng của Google, từ đó sẽ “vượt ...
Comment 11:12:00 PM
Video này giúp các bạn đăng ký Gmail mà không cần xác minh qua số điện thoại. Thủ thuật là làm tăng sự tin tưởng của Google, từ đó sẽ “vượt qua rào cản” xác minh của Google.
TUT tạo Gmail không cần xác minh qua số điện thoại
Google yêu cầu xác minh nhằm bảo vệ người dùng và chống lạm dụng, không phải là rô-bốt trước khi có thể tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản. Có được sự xác nhận bổ sung này qua điện thoại là một cách hiệu quả để ngăn những người gửi spam lạm dụng hệ thống hệ thống của mình. Cũng vì thế nó là trở ngại việc tạo nhiều email của chúng ta.
Với thủ thuật này bạn có thể tạo cho mình thật nhiều Gmail để sử dụng trong sự nghiệp Kiếm Tiền trên YouTube của bạn.
Chúc các bạn thành công !
TUT tạo Gmail không cần xác minh qua số điện thoại TUT tạo Gmail không cần xác minh qua số điện thoạiTai Nguyen8.8stars based on9reviewsVideo này giúp các bạn đăng ký Gmail mà không cần xác minh qua số điện thoại. Thủ thuật là làm tăng sự tin tưởng của Google, từ đó sẽ “vượt ...

Nhận Xét

No comments:

Post a Comment