Tool Smart Boost Traffic boost traffic auto click quảng cáo cực kì hiệu quả

Tool Smart Boost Traffic boost traffic auto click quảng cáo cực kì hiệu quả

Tool được phát triển bởi Vinacaptcha ở MMO4ME, bản mình share hôm nay là  Smart Boost Traffic FULL Crack FULL. Smart Boost Traffic  – l...
Comment 10:09:00 AM
Tool được phát triển bởi Vinacaptcha ở MMO4ME, bản mình share hôm nay là Smart Boost Traffic FULL Crack FULL.

Smart Boost Traffic
 – là sự kết hợp lại giữa Tool Control Proxy + Firefox Browser (Addons) + Macro.
Tool chạy đa luồng (multiple threads), mỗi luồng là một Firefox Profile riêng biệt!
Smart Boost Traffic được dùng để boost traffic, auto click quảng cáo cực kì hiệu quả cho website bằng trình duyệt Firefox, có hỗ trợ User-Agent, Referrer URL, Links, Socks5, SSH, HMA, Keyboard và Mouse (Click không chiếm chuột và Click chiếm chuột, đặc biệt có Click theo tọa độ mà không chiếm chuột).
- Hỗ trợ SSH, Sock5 . Các loại proxy khác sẽ được cập nhật nếu các bạn có yêu cầu
- Sử dụng :
+user + pass = tinsoft
+Giao diện khá rõ ràng nên chắc mình ko cần hướng dẫn nhiều, hi vọng các bạn có thể nhanh chóng tiếp cận. chỉ có 1 lưu ý nhỏ là cách zoom in, zoom out 1 Profile :


Update 1.1 :
- Tắt các thông báo của trình duyệt. 
- Chuyển hóa giao thức market:// về dạng trình duyet có thể hoạt động được.
- Tối ưu hóa chiếm dụng tài nguyên CPU.
LINK DOWLOAD : Tool Smart Boost Traffic
Tool Smart Boost Traffic boost traffic auto click quảng cáo cực kì hiệu quả Tool Smart Boost Traffic boost traffic auto click quảng cáo cực kì hiệu quảTai Nguyen8.8stars based on9reviews Tool được phát triển bởi Vinacaptcha ở MMO4ME, bản mình share hôm nay là  Smart Boost Traffic FULL Crack FULL. Smart Boost Traffic  – l...

Nhận Xét

No comments:

Post a Comment