Tool Scan SSH SmadSSHScan124 của Vinacapcha - Crack

Tool Scan SSH SmadSSHScan124 của Vinacapcha - Crack

Tool Scan SSH SmadSSHScan124 của Vinacapcha là tool được dân MMO hay dùng để Scan SSH với tốc độ nhanh it tốn tái nguyên hệ thống sử dụng dễ...
Comment 7:59:00 AM
Tool Scan SSH SmadSSHScan124 của Vinacapcha là tool được dân MMO hay dùng để Scan SSH với tốc độ nhanh it tốn tái nguyên hệ thống sử dụng dễ dàng

Smad Scan SSH chạy trên VPS cấu hình từ 1core – 1.75 GB ram trở lên là tốt nhất,
Smad Scan SSH có hạn chế là khi dừng scan, bạn muốn scan tiếp pải xóa range đến range chưa scan,
Smad Scan SSH hay tool scan nào cũng vậy, có nước scan ra hàng ngàn con ngày, có nước chỉ ra vài ba con… một số nước ra nhiều SSH, Taiwan, indo, india, malay, vn, rusian. Những nước ít ssh chắc chắn là US, UK …

 Number Theard: Chỗ này điền số theard mà tool sẽ chạy, với VPS 1core bạn chỉ nên để 400 cho VPS đỡ bị treo, hoặc lag,

2. Both: Tool sẽ scan ra IP và tự động ghép user/pass, bạn mới scan nên chọn mục này

3. Chọn quốc gia.: Muốn chọn nhanh xóa tên quốc gia hiện có, điền tên quốc gia muốn scan nó sẽ hiển thị luôn, đỡ pải kéo chuột tìm.

4. Chọn file lưu SSH: Nhớ tạo sẵn file lưu ssh rồi tìm đến file đó, phần mềm không tự tạo file đâu

Sau khi chọn hết các bước trên ấn SCAN và chờ đợi kết quả. Ngoài ra nếu bạn muốn thay đổi USER/PASS theo ý mình ấn vào mục Add/Edit SSH user/pass

Link Download : Tải Về
Tool Scan SSH SmadSSHScan124 của Vinacapcha - Crack Tool Scan SSH SmadSSHScan124 của Vinacapcha - CrackTai Nguyen8.8stars based on9reviewsTool Scan SSH SmadSSHScan124 của Vinacapcha là tool được dân MMO hay dùng để Scan SSH với tốc độ nhanh it tốn tái nguyên hệ thống sử dụng dễ...

Nhận Xét

No comments:

Post a Comment