FPlus full crack V4.8.3.20 – Phần mềm tự động đăng tin facebook

FPlus full crack V4.8.3.20 – Phần mềm tự động đăng tin facebook

Fplus Crack là phần mềm quảng cáo Facebook vô cùng hiệu quả. Tự động đăng tin, tự động comment up tin, tự động gửi tin nhắn, từ động join g...
Comment 10:29:00 PM
Fplus Crack là phần mềm quảng cáo Facebook vô cùng hiệu quả. Tự động đăng tin, tự động comment up tin, tự động gửi tin nhắn, từ động join group theo từ khóa, tự động kết bạn…
Fplus- Giúp tăng like fanpage, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

CHỨC NĂNG ƯU VIỆT CỦA FPLUS CRACK
Đăng tin lên nhóm
Tự động đăng tin, hình ảnh link Website lên toàn bộ các group, lên tường bạn bè.
Chia sẻ bài viết
Tự động chia sẻ bài đã đăng, album ảnh, video, event, link webiste... lên toàn bộ group, tường bạn bè.
Đăng tin lên Pages
Tự động đăng tin và chia sẻ bài lên danh sách page theo từ khóa hoặc ID tìm được từ graph search.
Gửi tin nhắn
Tự động gửi tin nhắn cho toàn bộ các thành viên trong group.
Tự động comment up bài đăng lên đầu
Tự động comment và up bài đăng lên đầu trong nhóm.
Tránh block
Tự động dừng phần mềm khi có cảnh báo spam của Facebook.
Tìm kiếm Graph Search
Tìm kiếm khách hàng mục tiêu theo nhiều điều kiện xuất ra UId để spam tin nhắn.
Tìm kiếm Page và Group
Tìm kiếm page và group chứa khách hàng mục tiêu đã like page hoặc là thành viên group.
Spam comment vào các bài trong Pages & Groups
Spam comment kèm hình ảnh hoặc link vào các bài mới đăng trong pages hoặc groups.
Gia nhập nhóm
Tìm nhóm theo keyword và tự động gia nhập các nhóm tìm được.
Mời vào nhóm
Tự động mời bạn bè vào tất cả các nhóm của bạn.
Tự động gửi lời mời kết bạn
Tự động gửi hàng loạt lời mời kết bạn theo gợi ý của facebook.
Demo chức năng:
Tự động đăng nhóm

Link Download : Fplus Crack
FPlus full crack V4.8.3.20 – Phần mềm tự động đăng tin facebook FPlus full crack V4.8.3.20 – Phần mềm tự động đăng tin facebookTai Nguyen8.8stars based on9reviewsFplus Crack là phần mềm quảng cáo Facebook vô cùng hiệu quả. Tự động đăng tin, tự động comment up tin, tự động gửi tin nhắn, từ động join g...

Nhận Xét

No comments:

Post a Comment