Cách chuyển kênh chính thành kênh phụ trên Youtube tránh die kênh

Cách chuyển kênh chính thành kênh phụ trên Youtube tránh die kênh

Cách khắc phục lỗi chết kênh với mail mới và kênh mới, chỉ hạn chế thôi nhé . - Một dùng các mail lâu năm 2014 - 2015 hoặc đầu 2016 còn...
Comment 3:26:00 AM

Cách khắc phục lỗi chết kênh với mail mới và kênh mới, chỉ hạn chế thôi nhé .
- Một dùng các mail lâu năm 2014 - 2015 hoặc đầu 2016 còn kênh chính .
-Sau đó vào youtube lập một kênh phụ , sau đó chuyển kênh chính cho kênh phụ ta có một kênh mới nhưng một điều đặc biệt là kênh này có thời gian lập đã lâu ( cách chuyển gg nhé )
- Sau đó lấy mail mới lập quản trị kênh này sau 24h chuyển sang nhé, không được dùng cái mail cũ kia vì có lịch sử die kênh rồi
- Sau đó xác minh kênh , tạo avatar, g+ hoàn chỉnh tối uu kênh chuẩn nhất upload video hưởng thành quả
P/s: Mình áp dụng chưa die em nào, các bác chém nhẹ nhé

Xem video hướng dẫn  https://www.youtube.com/watch?v=R9Gy-_9nl_I

Cách chuyển kênh chính thành kênh phụ trên Youtube tránh die kênh Cách chuyển kênh chính thành kênh phụ trên Youtube tránh die kênhTai Nguyen8.8stars based on9reviews Cách khắc phục lỗi chết kênh với mail mới và kênh mới, chỉ hạn chế thôi nhé . - Một dùng các mail lâu năm 2014 - 2015 hoặc đầu 2016 còn...

Nhận Xét

No comments:

Post a Comment